Facebook post research (likes, comments, shares)

Facebook research screenshot
Facebook research screenshot

mysql / javascript / trade software

Via code, database en charts een grafische representatie van het procentuele succes van facebook posts van jouw wall, groep, pagina, product, enz...
Dit succes wordt getoond via het aantal likes, comments en shares je per post krijgt. Hirbij verzorgen wij twee charts.
Enerzijds eentje met het succes per tijdsindeling. Ingedeeld per dag (Maandag, dinsdag, enz..), per uur (0-24u) en per uur in de week (Ma 0-24, Di 0-24).
De tweede chart toont de evolutie per maand of jaar van de successen of van de absolute likes, comments en shares.

Features

Download de succes pdf
Download de evolutie pdf